• আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেহ্ন ঝরএ নয়নের পাণী
  আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেহ্ন ঝরএ নয়নের পাণী। আল বড়ায়ি। সংপুটে প্রণাম করি বুইলোঁ সব সখিজনে কেহো নান্দে কাহ্নঞিকে আণী।। আল বড়াবি চাহা চাহা। কোণ দিগেঁ মৌহরী বাজে।।ধ্রু।। রূপস দেখিএ যথাঁ নানা ফুল ফল গড়া সেই সে কাহ্নঞিঁর দেশ। নান্দের নন্দন কাহ্ন … … … সোঁঅরিতেঁ পাঞ্জর শেষ।। কাহ্নঞিঁ বিহাণে মোর সকল সংসার ভৈল […] keyboard_arrow_right
 • কথিতসময়েঽপি হরিরহ হ ন যযৌ বনম্
  কথিতসময়েঽপি হরিরহ হ ন যযৌ বনম্। মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্।। যামি হে কমিহ শরণম্ সখীজনবচনবঞ্চিতা।।ধ্রু।। যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্। তেন মম হৃদয়মিদমসমশরকীলিতম্।। মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতনা। কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা।। মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযামিনী। কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃতকামিনী।। অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্। হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্।। কুসুমসুকুমারতনুমতনুশরলীলয়া। স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়া।। অহমিহ নিবসামি ন গণিতবনবেতসা। স্মরতি মধুসূদনোমামপি ন চেতসা।। হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী। বসতু হৃদি যুবতিরিব […] keyboard_arrow_right
 • কাহ্নাঞিঁক দেখি যত গোপ গোপীগণে
  কাহ্নাঞিঁক দেখি যত গোপ গোপীগণে। হরিয়েঁ হিয়লা তবেঁ সজল নয়নে।। কেহো দৃঢ় ভুজযুগেঁ কৈল আলিঙ্গন। কেহো ঘন ঘন  তার চুম্বিল  বদন।। হরষিত ভৈল সব  যুবতীসমাজে। কালীয় সাপের মুখে জিলা দেবরাজে।।ধ্রু।। ততিখনে যশোদার দেব দামোদরে। তনে হৈতেঁ ঝরিআঁ পড়িল ক্ষীর ধারে।। বুইল দশ দিশ শূন্য ভৈল মোরে। চিরকাল জীউ  পুত্র মোর গদাধরে।। নেহেঁ তবেঁ আকুলী রাধিকা […] keyboard_arrow_right
 • কি কহব রে সখি তোহারি সমাজ
  কি কহব রে সখি তোহারি সমাজ। কহইতে কাহিনি লাগয়ে লাজ।। শুতি ঘুমায়লুঁ হাম অগেয়ান। অলখিতে আওল নাগর কান।। পীন পয়োধরে দেলহি হাত। তুরিতে লুকায়লুঁ দেহ বিগাত।। তবহি অধর-রস পীবয়ে মোর। জাগল মনমথ বান্ধলুঁ চোর।। থর থর কাঁপয়ে কোরে আগোরি। তব হাম ছুটলুঁ নিন্দ বিভোরি।। করব কোপ জানি ছৈল সে কান। যোই কহল মোহে কোই সে […] keyboard_arrow_right
 • কিশলয়শয়নতলে কুরু কামিনি চরণনলিনবিনিবেশম্
  কিশলয়শয়নতলে কুরু কামিনি চরণনলিনবিনিবেশম্ তব পদপল্লববৈরি পরাভবমিদমনুভবতু সুবেশম্। ক্ষণম ধুনা নারায়ণমনুগতমনুভজ রাখিকে।।ধ্রু।। করকমলেন করোমি চরণমহমাগমিতাসি বিদূরম্। ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নূপুরমনুগতিশূরম।। বদনসুধানিধিগলিতমমৃতমিব রচয় বচনমনুকূলম্। বিরহমিবাপনয়ামি পয়োধররোধকমুরসি দু কূলম্।। প্রিয়পরিরম্ভণরভসবলিতমিব পুলকিতমতিদুরবাপম্। মদুরসি কুচকলসং বিনিবেশয় শোষয় মনসিজতাপম্।। অধরসুধারসমুপনয় ভামিনি জীবয় মৃতমিব দাসম্। ত্বয়ি বিনিহিতমনসং বিরহানলদগ্ধবপুষমবিলাসম্।। শশিমুখি মুখরয় মণিরসনাগুণমনুগুণকণ্ঠনিনাদম্। শ্রুতিপুটযুগলে পিকরুতবিকলে শময় চিরাদবসাদম্।। মামতিবিফলরুষা বিকলীকৃতমবলোকিতুমধুনেদম্। মীলতি লজ্জিতমিব নয়নং তব […] keyboard_arrow_right
 • কুরু যদুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ করেণ পয়োধয়ে
  কুরু যদুনন্দন চন্দনশিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে। মৃগমদপত্রকমত্র মনোভবমঙ্গলকলসসহোদরে। নিজগাদ সা যদুনন্দনে ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে।।ধ্র।। আলিকুলগঞ্জনসঞ্জনকং রতিনায়কশায়কমোচনে। ত্বদধরচুম্বনলম্বিতকজ্জল্মুজ্জ্বলয় প্রিয় লোচনে।। নয়নকুরঙ্গতরঙ্গবিকাশনিরাসকরে শ্রুতিমণ্ডলে। মনসিজপাশবিলাসধরে শুভবেশ নিবেশয় কুণ্ডলে।। ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তমুপরি রুচিরং সুচিরং মম সম্মুখে। জিতকমলে বিমলে পরিকর্ম্ময় নর্ম্মজনকমলকং মুখে।। মৃগমদরসবলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিকরজনীকরে। বিহিতকলঙ্ককলং কমলানন বিশ্রমিতশ্রমশীকরে।। মম রুচিরে চিকুরে কুরু মানদ মানসজদ্বজচামরে। রতিগলিতে ললিতে কুসুমানি শিখণ্ডিশিখণ্ডকডামরে।। সরসঘনে জঘনে মম শম্বরদারণবারণকন্দরে। […] keyboard_arrow_right
 • চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবর পীতবসনবনমালী
  চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবর পীতবসনবনমালী। কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী।। হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে। বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে।।ধ্রু।। পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিবভ্য সরাগম্। গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম।। কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজম্। ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মদুসূদনবদনসরোজম্।। কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে। চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে।। কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাজলকূলে। মঞ্জুলবঞ্জুল্কুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে।। করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলস্বনবংশে। রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে।। শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্। পশ্যতি সম্মিতচারু পরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্।। […] keyboard_arrow_right
 • নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্
  নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্। ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্।। সা বিরহে তব দীনা। মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা।।ধ্রু।। অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্। স্বহৃদয়মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্, কুসুমবিশিখশরতল্পমনল্পবিলাসকলাকমনীয়ম্। ব্রতমিব তব পরিরম্ভসুখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ম্।। বহতি চ বলিতবিলোচনজলধরমাননকমলমুদারম্। বিধুমিব বিকটবিধুন্তুদদন্তদলনগলিতামৃতধারম্।। বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্। প্রণমতি মকরমধোবিনিধায় করে চ শরং নবচূতম্।। প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পরিতাহম্। ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি […] keyboard_arrow_right
 • ফুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল
  ফুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল। এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল।। কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ। নিদয়হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ।। শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল। প্রাণনাথ কাহ্ন মোর এভোঁ ঘর নাইল।।ধ্রু।। মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দূর । বাহুর বলয়া মোর করিবোঁ শঙ্খচূর।। কাহ্ন বিণী সব খন পোড়এ পরাণী। বিষাইল কাণ্ডের থাএ যেহেন হরিণী।। […] keyboard_arrow_right
 • বিরচিতচাটুবচনরচনং চরণে রচিতপ্রণিপাতম্‌
  বিরচিতচাটুবচনরচনং চরণে রচিতপ্রণিপাতম্‌। সম্প্রতি মঞ্জুল-বঞ্জুল-সীমনি কেলিশয়নমনুযাতম্‌।। মুগ্ধে মধুমথনমনুগতমনুসর রাধিকে।।ধ্রু।। ঘনজঘনস্তনভারভরে দরমন্থরচরণবিহারম্‌। মুখরিতমণিমঞ্জীরমুপৈহি বিধেহি মরালনিকারম্‌।। শৃণু রমণীয়তরং তরুণীজনমোহনমধুরিপুরাবম্‌। কুসুমশরাসনশাসনবন্দিনি পিকনিকরে ভজ ভাবম্‌।। অনিলতরলকিশলয়নিকরেণ করেণ লতানিকুরম্বম্‌। প্রেমণমিব করভোরু করোতি গতিং প্রতি মুঞ্চ বিলম্বম্‌।। স্ফুরিতমনঙ্গতরঙ্গবশাদিব সূচিতহরিপরিরম্ভম্‌। পৃচ্ছ মনোহরহারবিমলজলধারমমুং কুচকুম্ভম্‌।। অধিগতমখিলসখীভিরিদং তব বপুরপি রতিরণসজ্জম্‌। চণ্ডি রণিতরসনারবডিণ্ডিমমভিসর সরসমলজ্জম্‌।। স্মরশরসুভগনখেন করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলম্‌। চল বলয়ক্কণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজগতিশীলম্‌।। শ্রীজয়দেবভণিতমধরীকৃতহারমুদাসিতবামম্‌। হরিবিনিহিতমনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠতটীমবিরামম্‌।। keyboard_arrow_right
অভিসার আক্ষেপানুরাগ কুঞ্জভঙ্গ খণ্ডিতা গীতগোবিন্দ গোষ্ঠলীলা দানলীলা দূতী ধেনুবৎস শিশুহরণ নৌকাখন্ড পূর্বরাগ বংশীখণ্ড বিপরীত বিলাস বিরহ বৃন্দাবনখন্ড ব্রজবুলি বড়াই বড়াই-বচন--শ্রীরাধার প্রতি মাথুর মাধবের প্রতি দূতী মান মানভঞ্জন মিলন রাধাকৃষ্ণসম্পর্ক হীন পরকীয়া প্রেমের পদ রাধা বিরহ রাধিকার মান লখিমাদেবি শিবসিংহ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শ্রীকৃষ্ণের উক্তি শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ শ্রীকৃষ্ণের মান শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্য শ্রীগুরু-কৃপার দান শ্রীরাধা ও বড়াইয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি শ্রীরাধার উক্তি শ্রীরাধার প্রতি শ্রীরাধার প্রতি দূতী শ্রীরাধার রূপবর্ণনা শ্রীরাধিকার পূর্বরাগ শ্রীরাধিকার প্রেমোচ্ছ্বাস সখীতত্ত্ব সখীর উক্তি সামোদ-দামোদরঃ হর-গৌরী বিষয়ক পদ